Czytaj

Biegi i wyścigi utrwaliły w całym globie ideę mety, jako wytęsknionego miejsca, do którego dążą mistrzowie. W lekkoatletyce i motoryzacji meta zwykle oznaczono jest czarno-białą szachownicą czy też czarną linią, która cyklicznie stanowi również start. Bieg od startu do mety jest zatem nie jedynie terminem sportowym, jakkolwiek coraz częściej meta ma wydźwięk bardzo metaforyczny. Również politycy jak i biznesmeni także mają gdzieś w swoich planach i głowach postawioną metę, do której starają się dobiec jak najprędzej. Dla sportsmenów meta jest główną ideą przyświecającą im przez cały bieg. A im dłuższy on jest – np. maraton lub bieg na pięć kilometrów z przeszkodami, kolarstwo lub chód sportowy – tym większe znaczenie ma oczyszczenie swojego umysłu oraz skupienie się wyłącznie na mecie. Zarazem ten punkt na boisku bądź też bieżni, który stanowi meta, jest najistotniejszym punktem skupiającym uwagę wszystkich zapaleńców na stadionie. Aby upewnić się, kto jako pierwszy minie linię mety, nierzadko potrzebne jest aplikacja komputerowego pomiaru klatkowego, który zezwoli szczegółowo sprawić kolejność wbiegania na metę – kliknij aby przeczytać.